Proizvodnja grita materijala za pjeskarenje pod visokim tlakom

Abraziv za pjeskarenje – Pijesak za pjeskarenje

Grit odnosno bakrena troska je najbolja alternativa kvarcnom pijesku, čija je upotreba s ekološkog i zdravstvenog vidika sporna. Granos ima veću čvrstoću, tvrdoću i abrazivnost od kvarcnog pijeska, zbog čega se može više puta reciklirati. Granos sadrži puno manje prašine, zbog čega je i prisutnost prašine pri pjeskarenju ovim materijalom manja. Granos je svestrano upotrebljiv, tako da ga se koristi pri odstranjivanju prljavštine, hrapavljenju, pripremi predmeta prije nanošenja površinske zaštite i.t.d.. Hrapavost površine nakon pjeskarenja bakrenom troskom je ovisna o granulaciji. Bakrena troska ili granos grit je mineralni abraziv koji nije magnetan, nije agresivan ni topiv, te ne sadrži slobodnih čestica prašine koja izazivaju silikozu.