Kontakt

Kontakt forma

Kontakt info

Adresa. N.Š. Zrinskog bb
Busovača 72260
Bosna i Hercegovina

Email.stekobau@gmail.com
Tel.+387 30/ 732 018
Fax.+387 30/ 732 202

Ž.R. 161-07-0000-735-00-54 RAIFFEISEN BANK DD
Ž.R. 1549 9950 0032 8907 UPI Banka d.d. Sarajevo
Ž.R. 1340 4000 0005 4328 Investiciono-komercijalna banka
Ž.R. 3060 2800 0028 8725 Hypo Group Alpe Adria Bank
ID br. 4236374210007; PDV Broj 236374210007
Broj Rješenja :I/1-4971 Kantonalni sud Novi Travnik