O nama

Šteko "BAU" d.o.o.

Poduzeće Šteko Bau d.o.o. osnovano je 2006. godine. Osnovna djelatnost je proizvodnja Grita materijala za pjeskarenje.
Osnovna dugoročnog razvoja poduzeća Šteko Bau d.o.o. je proširenje proizvodne djelatnosti na vatrostalne materijale.
Svi djelatnici u proizvodnji obučeni su radne zadatke koje obavljaju i zdravstveno sposobni za njihovo obavljanje.

Tržište: domaće i inozemno ( zemlje EU )

Šteko “BAU” d.o.o.
N.Š. Zrinskog bb, 72260 Busovača

Ž.R. 161-07-0000-735-00-54 RAIFFEISEN BANK DD
Ž.R. 1549 9950 0032 8907 UPI Banka d.d. Sarajevo
Ž.R. 1340 4000 0005 4328 Investiciono-komercijalna banka
Ž.R. 3060 2800 0028 8725 Hypo Group Alpe Adria Bank
ID br. 4236374210007; PDV Broj 236374210007
Broj Rješenja :I/1-4971 Kantonalni sud Novi Travnik
Tel: 030/ 732 018, fax:030/732 202;
E-mail: stekobau@gmail.com